"Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko." Izajasz 55,6