Mówi się, że Marcin luter pośpieszył się ze swoją reformą, gdyż i tak kościół doświadczyłby zmiany w wyniku soboru Trydenckiego, a działalność tego księdza jedynie skutkowała zniszczeniem jedności i podziałem kościoła.

Na samym początku warto zauważyć, że całe chrześcijaństwo jest religią, która narodziła się z podziału. Gdy Jezus przyszedł dokonać reformy w ówczesnym kościele, jego praca została odrzucona. Czy zatem Jezus spowodował rozłam przez reformację, którą chciał wprowadzić, czy może ówczesny kościół był powodem podziału przez jej odrzucenie?

Tożsamość kościoła zakłada, że jego działanie jest zupełnie zgodne z przesłaniem Słowa Bożego, lub – jeżeli trwa w jakichś błędach na tej płaszczyźnie – w obliczu badania słowa, błędy te poprawi. Oznacza to, że z samej natury rzeczy kościół nigdy przez dłuższy nie będzie opierał się reformom, które prawdziwie oparte są na Piśmie.

Dlatego też w pierwszym wieku to nie Jezus spowodował podział kościoła przez próbę zreformowania go, ale kościół doprowadził do podziału, poprzez odrzucenie reformy, którą z natury swojej istoty przyjąć powinien.

Po przeczytaniu 95 tez przybitych przez Marcina do drzwi katedry zamkowej każdy zauważy, że ten duchowny nie miał zamiaru dokonywać podziału. W nich nawet Marcin broni autorytetu papieża.

Całe zagadnienie zatem sprowadza się do jednego pytania: Czy idee reformacji, takie jak walka z odpustami, nauka o sprawiedliwości przez wiarę, czy ta o właściwym zrozumieniu kapłaństwa jest zagadnieniem prawdziwie biblijnym czy też nie. Jeśli nie, wtedy prawdziwie Luter przez swoje dzieło dokonał podziału. Jeżeli jednak jest to nauka Biblii, wtedy to zwierzchnictwo kościoła doprowadziło do rozłamu.

“Pospieszył się, ponieważ sobór Trydencki…”
Dlaczego sobór Trydencki (czy jakikolwiek inny) nie dokonał reform po wystąpieniu Jana Husa sto lat wcześniej? Dlaczego nie wprowadził zmian po służbie Wiklifa? Czy może być tak dlatego, iż ich dzieło nie stało się aż tak “głośne” i nie zagrażało w takim stopniu interesom kościoła?

Jakiś czas temu chciałem kupić produkt przez jedną ze stron internetowych. Nie zrobiłem tego, ponieważ był tylko jeden sprzedawca tego specyfiku, a cena jego była wyjątkowo wygórowana. Kilka dni później pojawiło się dwóch innych sprzedawców, na co pierwszy zareagował obniżeniem ceny o około 80%. Czy zrobiłby to, gdyby nie pojawiła się konkurencja?
Czy sobór Trydencki zostałby zwołany (lub prowadzony w takiej formie i z takimi celami) gdyby nie reformacja? Jest to wątpliwe.

A jakie były zmiany zaprowadzone przez sobór? Kościół obniżył cenę zbawienia. Ciągle jednak była to cena, którą należało płacić.

Zatem kto podzielił kościół?

_________________
Dariusz Lazar