Życie z Bogiem

8 Items

Walka z pogańskimi korzeniami w chrześcijaństwie

Szukając błędów w samej teologii, które stały się przyczyną zaistnienia reformacji, można stworzyć długą listę elementów, przeciwko którym wystąpili jej twórcy. Patrząc na nie jednak może się okazać, że dostrzegamy same owoce drzewa, podczas, gdy dobrze byłoby ujrzeć ich korzeń – to z czego one wynikają. O takich dwóch naukach, które stanowiły swoiste korzenie ówczesnego kościoła […]

Czy Luter podzielił kościół?

Mówi się, że Marcin luter pośpieszył się ze swoją reformą, gdyż i tak kościół doświadczyłby zmiany w wyniku soboru Trydenckiego, a działalność tego księdza jedynie skutkowała zniszczeniem jedności i podziałem kościoła. Na samym początku warto zauważyć, że całe chrześcijaństwo jest religią, która narodziła się z podziału. Gdy Jezus przyszedł dokonać reformy w ówczesnym kościele, jego […]

“Starych drzew się nie przesadza”

„Starych drzew się nie przesadza” – takim zwrotem często moi rozmówcy posługują się sądząc, że w ten sposób obronią się przed koniecznością wprowadzenia zmian do swojego dotychczasowego życia. Czasem ta sama myśl wyrażana jest w słowach mniej poetyckich: „Jestem już na to za stara/y”, lub, zrzucając odpowiedzialność na innych: „Niech młodsi się tym zajmą”. Wszelkie […]

Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy – C.H. Spurgeon

Kazanie wygłoszone w niedzielę 19 listopada 1876 roku przez C.H. Spurgeona, w Metropolitan Tabernacle, w Newington. Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. ―Rzymian 10:4 Jak pamiętacie, w ostatni niedzielny poranek mówiliśmy o „dniach Synach Człowieczego”. Ach, oby każdy sabat mógł być takim dniem w sensie duchowym! Mam nadzieję, że dołożymy […]

Wąska ścieżka

  W czasie mojego pobytu w Battle Creek, w sierpniu 1868 roku, śniłam, że przebywałam wśród wielkiej grupy ludzi. Część tego zbiorowiska wyruszyła przygotowana do podróży. Nasz wóz był ciężko załadowany, a droga jak gdyby stale się wznosiła. Po jednej stronie była głęboka przepaść a po drugiej wysoka, urwista, gładka i biała ściana jak gdyby […]

Promieniowanie nad Golgotą

Louis Slotin skutecznie przeprowadził już wcześniej wiele takich prób. Starając się określić graniczną ilość uranu U235, niezbędną do zainicjowania reakcji łańcuchowej — masę krytyczną — łączył ze sobą dwie półkule wykonane z uranu. Gdy obserwował, że reakcja łańcuchowa jest inicjowana, szybko rozdzielał połówki przy pomocy dużego śrubokręta, dzięki czemu reakcja była w porę przerywana. Jednak […]

Relikwie i święci. Chrześcijaństwo, ale jakie?

  I nazwali Barnabę Zeusem, Pawła zaś Hermesem, ponieważ on był głównym mówcą. A kapłan podmiejskiej świątyni Zeusa (…) chciał wraz z ludem złożyć ofiarę. Gdy to usłyszeli apostołowie Barnaba i Paweł, rozdarli szaty swoje i wpadli między tłum, krzycząc i wołając: Ludzie, co robicie? I my jesteśmy tylko ludźmi, takimi jak i wy, zwiastujemy […]

Zegar świata tyka

                 W ciągu ostatnich 60 lat liczba ludności na ziemi wzrosła niemal trzykrotnie. Ponad dwa miliardy ludzi przeprowadziło się do miast. Shenzhen w Chinach, dziś z setkami drapaczy chmur i milionami mieszkańców, jeszcze 40 lat temu było małą rybacką wioską. W Szanghaju trzy tysiące wieżowców i drapaczy chmur […]